Privacybeleid en Cookies

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Van Den Berg Beton, De Standerd, 3774 SC Kootwijkerbroek.

Disclaimer

Door deze website te gebruiken stemt de gebruiker in met de volgende bepalingen:

Doeleinden van het gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Van Den Berg Beton in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Van Den Berg Beton gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van de order overeenkomst, transacties en/of diensten;
  • relatiebeheer;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Van Den Berg Beton haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen persoonsgegevens door ons worden geregistreerd. Dit is om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt, maar ook voor de optimale werking van de website.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om ervoor te zorgen dat u deze niet bij elke order opnieuw hoeft in te vullen.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Hierbij kunt u denken aan het doorgeven van uw naam, adres en mailgegevens als het gaat om het leveren van ons product.

Gegevensbeveiliging

Van Den Berg Beton maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. De veiligheid is gecertificeerd met ons SSL certificaat.

Aansprakelijkheid

Van Den Berg Beton sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van bezoek aan deze website uit, daaronder begrepen de schade door virussen en andere onbedoelde software.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen en hyperlinks die niet door Van Den Berg Beton worden onderhouden, zijn alleen ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Van Den Berg Beton heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren van de betreffende websites.

Intellectueel eigendomsrecht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te bewerken, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

E-mail

Van Den Berg Beton kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet ontvangen of te laat ontvangen of het verwerken van deze informatie/email.

Cookies

Voor de beste gebruikerservaring gebruikt deze site cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. 

Waar worden cookies voor gebruikt?

Met behulp van cookies zorgt Van Den Berg Beton er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker. Wij gebruiken Google Analytics om de aantallen bezoekers te meten en te zien welke pagina’s een bezoeker bekijkt. Hierbij worden geen persoonsgegevens geregistreerd.

Afmelden cookies

Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Aanpassen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website. Lees meer